Sinds het begin van dit jaar zijn bijna zesduizend plekken in verpleeghuizen vrijgekomen. En toch groeien de wachtlijsten. Vermoedelijk zijn er veel mensen die voorlopig hebben afgezien van opname in een verpleeghuis vanwege de uitbraak van het coronavirus en het bezoekverbod dat in maart werd ingesteld. Zij kiezen ervoor om voorlopig zelfstandig te blijven wonen en te blijven wachten op een plek.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn er 5.861 plekken in verpleeghuizen vrijgekomen tussen de tweede week van 2020 en eind mei. Het betekent dat de bezettingsgraad in de verpleeghuizen met vier procent is gedaald. Dat komt door hogere sterfte. Dat de wachtlijsten toch langer worden, kan volgens de NZa komen doordat veel mensen - die vaak al zorg ontvangen onder de Wet Langdurige Zorg - hun opname bij het verpleeghuis van hun voorkeur uitstellen. 

Inmiddels lijkt de daling van de bezettingsgraad wel te zijn gestopt, aldus de NZa. De autoriteit gaat de komende tijd onderzoeken welke impact de versoepelde bezoekregelingen hebben op de bezettingsgraad.

Meer mensen overleden dan nieuwe indicaties

Van 9 maart tot en met 14 juni zijn daarnaast 5.502 meer mensen met recht op langdurige zorg overleden dan normaal. Het is niet duidelijk hoeveel van hen aan het coronavirus zijn overleden.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er ook meer mensen die recht hadden op langdurige zorg overleden dan er nieuwe indicaties bijkwamen. Eind mei hadden 2.943 minder mensen een indicatie voor langdurige zorg dan voor de uitbraak, becijfert de zorgautoriteit.

Bron: ANP