Door menstruatie zijn vrouwen gemiddeld negen dagen per jaar minder arbeidsproductief. De invloed van ongesteld zijn op vrouwen en op de samenleving wordt sterk onderschat en er is nauwelijks aandacht voor. Dat schrijven onderzoekers van het Radboudumc in het online tijdschrift BMJ Open.

De onderzoekers stelden dit vast aan de hand van een online onderzoek via social media, dat voortborduurde op een eerdere inventarisatie. Meer dan 32.000 vrouwen vulden een uitgebreide vragenlijst in. Ongeveer een op de zeven respondenten nam tijdens de menstruatie vrij van werk of school, waarbij bijna 3,5 procent beweerde dit tijdens elke of bijna elke menstruatiecyclus te doen. Het gemiddeld aantal opgenomen ziekteverlofdagen bedroeg iets meer dan één dag per jaar.

Slechts één op de vijf vrouwen die zich ziek meldden, gaf bij werkgever of school de échte reden van afwezigheid op. En ongeveer twee op de drie respondenten gaven aan dat ze wensten dat ze de optie hadden om tijdens hun menstruatie flexibeler te kunnen werken of studeren.

Bron: ANP