Vrijwilligerswerk heeft een positief effect op mensen met dementie. Dit blijkt uit een onderzoek van de afdeling Psychiatrie van Amsterdam UMC. Dat schrijft de NOS.

Emotionele problemen zoals angst en depressie worden bij mensen met dementie minder als ze vrijwilligerwerk doen. Bovendien heeft het werk een positief effect op de algehele stemming.

Vrijwilligerswerk doen is onderdeel van een nieuw programma 'DemenTalent'. Mensen met dementie worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk op basis van hun kwaliteiten. Vaak is dat werk dat met handen wordt gedaan in de dienstverlening of het onderwijs.

Lees ook: Langer leven zonder dementie: onderzoekers ontdekken gen

Onderdeel van het programma is ook dat mantelzorgers gebruik kunnen maken van telefonische coaching of een online cursus kunnen volgen om zelf beter om te gaan met de zorg voor een persoon met dementie.

Onderzoek: voegt individuele ondersteuning iets toe? 

In het onderzoek werd bekeken of individuele ondersteuning een toegevoegde waarde had ten opzichte van de al bestaande ondersteuning die meer groepsgericht is.

Volgens Professor Rose-Marie Dröes die nauw betrokken is bij het onderzoek, is ondersteuning ontzettend belangrijk: 'Voor mensen met dementie en hun naasten is het cruciaal dat ze direct begeleiding krijgen, zodat ze niet in een zwart gat vallen en leren om goed met de ziekte om te gaan. Niet gaan stilzitten, actief blijven en jezelf nuttig maken is goed voor het ziektebeloop en voor je omgeving. Na de diagnose stopt het leven niet. Mensen moeten wel gewoon verder.'

Lees ook: Grote regionale verschillen in zorggebruik bij patiënten met dementie

Ook wijst Dröes in het artikel van de NOS op het succes van het vrijwilligerswerk en de extra ondersteuning voor mantelzorgers: 'Als je kijkt naar de effecten van ons werk: de ontmoetingscentra, het vrijwilligerswerk de telefonische gesprekken met mantelzorgers, dan hebben wij veel meer succes. Veel meer dan het medicijnonderzoek dat nu al dertig jaar bezig is en miljarden heeft gekost. Met betrekkelijk weinig resultaat.'

Bron: NOS