Er is grote vrees dat de wachtlijsten voor niet-acute zorg in ziekenhuizen de komende tijd veel langer worden. Dat zegt ZorgDomein, het platform voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuiszorg met 75 procent gedaald. Dat komt neer op 450.000 reguliere zorgvragen per maand die naar een later datum verplaatst worden. Door uitstel van reguliere zorg wordt capaciteit vrijgemaakt voor opname van coronapatiënten en worden nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen.

Die ophoping van reguliere zorg leidt volgens ZorgDomein onvermijdelijk tot oplopende wachttijden in de nasleep van de coronacrisis. De organisatie pleit voor centrale coördinatie, uniforme gegevensuitwisseling en voortzetting van de samenwerking tussen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland.

Bron: ANP