De vraag naar verpleeghuiszorg in Nederland neemt dit jaar sneller toe dan verwacht. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit is er in ieder geval 200 miljoen euro nodig om dit op te vangen. Daar bovenop voorziet de NZa dat er nog eens 270 miljoen euro nodig is om aan de vraag naar langdurige zorg te kunnen voldoen. Hier komt later dit jaar duidelijkheid over.

'Voor de korte termijn is een verhoging van het budget onvermijdelijk om te voorkomen dat er te lange wachtlijsten ontstaan', aldus de zorgautoriteit. Van het benodigde geld is 200 miljoen euro beschikbaar uit een speciale reservepot.

In totaal gaat er bijna 23 miljard euro om in de langdurige zorg. De NZa komt houdt de ontwikkelingen in de gaten en komt in augustus met een vervolgadvies voor minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Bron: ANP