Een arts van een verpleeghuis wordt vervolgd voor de euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De vrouw was dement en daardoor was het niet duidelijk of zij echt dood wilde. Volgens het Openbaar Ministerie is het de eerste vervolging sinds euthanasie in 2002 werd toegestaan.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie had vorig jaar al geconcludeerd dat de arts niet zorgvuldig was geweest. De vrouw had een zogeheten wilsverklaring opgesteld voordat ze in een verzorgingstehuis werd opgenomen, maar die was onduidelijk en tegenstrijdig. Het Openbaar Ministerie deed daarom verder onderzoek en is het eens met de commissie.

Onduidelijke sterfwens

Volgens het OM had de vrouw regelmatig gezegd dat ze wilde sterven, maar had ze ook meerdere keren gezegd dat ze niet dood wilde. De arts had haar daarom moeten vragen of zij echt wilde sterven, ook al was zij dement.

Volgens artsenorganisatie KNMG was dezelfde arts in juli al berispt door het tuchtcollege voor de euthanasie. Het OM doet nog onderzoek naar twee andere gevallen van euthanasie. Daar wordt 'binnen enkele weken' duidelijk of er een aanklacht komt.

KNMG: vervolging voor arts 'enorm belastend'

KNMG noemt de vervolging voor deze arts 'enorm belastend'. Voorzitter René Héman zegt: 'Ik heb respect voor de openheid die deze arts heeft betracht en de wijze waarop zij zich toetsbaar heeft opgesteld. (...) Euthanasie bij gevorderde dementie is in de samenleving, maar ook onder artsen, zeer omstreden en onderwerp van uitgebreid debat.' Verder wilde KNMG niet inhoudelijk reageren zolang de zaak onder de rechter is.

Dat geldt ook voor de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, die alleen een algemene reactie wil geven: 'Euthanasie bij dementie is een ingewikkelde kwestie.'

Reactie NVVE

De Nederlandse Vereniging voor Euthanasie (NVVE) noemt het 'in de eerste plaats een tragedie voor de betrokken arts', vooral omdat 'het tuchtcollege in juli oordeelde dat deze arts naar eer en geweten en in het belang van de patiënt handelde.'

De directeur van de NVVE, Agnes Wolbert, laat in een persbericht weten: 'Het staat buiten kijf dat sprake moet zijn van een weloverwogen en vrijwillig verzoek. Van groot belang is dat het tuchtcollege oordeelde dat de euthanasie wel zorgvuldig was verleend indien sprake was geweest van een 'kraakheldere' wilsverklaring. Daarmee onderstreepte het tuchtcollege het enorme belang van een wilsverklaring, op voorwaarde dat die eenduidig de wens van de opsteller weergeeft.'

De NVVE vindt in dit geval de uitspraak van de tuchtrechter duidelijk genoeg en hoopt dat ook de strafrechter de intenties van de arts en de patiënt laten meewegen. Agnes Wolbert: 'Zorgvuldigheid bij euthanasie gaat immers niet uitsluitend over regels, maar ook over de verstandhouding tussen arts en patiënt. Wij vinden dat belangrijke aspecten als empathie en invoelbaarheid zwaar moet wegen.'

Bron: ANP