Door een voedselinfectie met een specifieke salmonellabacterie zou de kans op darmkanker drie keer zo groot worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Antoni van Leeuwenhoek, VU medisch centrum Amsterdam (VUMC) en het RIVM.

Als een internationaal onderzoek de resultaten van de studie onderschrijft, kunnen ze bijdragen aan de selectie voor darmkankerscreening. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Kipproducten en rauwe eieren

Het gaat om de salmonellabacterie 'Salmonella enteritidis'. Een bacterie die voorkomt op kipproducten en rauwe eieren. Bij goede verhitting is er volgens onderzoekers niets aan de hand. Een besmetting met de specifieke bacterie maakt de kans op darmkanker drie keer zo groot. 'Even ter vergelijking: rood vlees eten geeft een 1,2 keer hoger risico op het krijgen van darmkanker', zegt Sjaak Neefjes, hoogleraar Chemische Immunologie bij het LUMC.

Salmonella enteritidis

Tijdens het onderzoek keken de wetenschappers naar de gegevens van zo'n 160.000 darmkankerpatiënten. 30.000 van die patiënten liepen eerder voedselvergiftiging door salmonella op. 10.121 van deze voedselvergiftigingen werden veroorzaakt door salmonella enteritidis.

Het bleek dat de mensen die ooit Salmonella enteritidis opgelopen hadden, driemaal vaker darmkanker kregen. Volgens Neefjes is het een belangrijke vinding. Toch pleit hij voor zorgvuldig gebruik van de resultaten. 'Het is immers altijd mogelijk dat er een andere reden is voor dit verband, alhoewel wij die niet gevonden hebben.'

Vervolgonderzoek

Er komt eenzelfde onderzoek in het buitenland om de Nederlandse bevindingen te bevestigen. De uitkomst hiervan is van belang voor de Gezondheidsraad, het adviesorgaan dat vaststelt wie voor screening op darmkanker in aanmerking komt.

Salmonella en darmkanker

Neefjes doet al lang onderzoek naar de invloed van salmonellabacteriën op de vorming van kankercellen. Zo bewees hij dat salmonella gezonde cellen in het laboratorium kan omzetten in kankercellen. Bij proefdieren zag hij dat de dieren darmkanker kregen na een grote voedselinfectie.

Bron: LUMC