Werknemers in de zorg hebben zich afgelopen jaar opnieuw vaker ziek gemeld en hebben wederom vaker hun baan opgezegd dan het jaar ervoor. Miljardeninjecties van het kabinet in de verpleeghuiszorg, regionale 'actieplannen' en landelijke reclamecampagnes hebben die uitstroom niet kunnen voorkomen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van EY, waarvoor de adviesorganisatie 674 zorgjaarrekeningen doorploos.

Het verzuim steeg volgens het rapport naar een 'recordhoogte' van 5,9 procent, het verloop kwam in 2018 uit op 15,7 procent, het hoogste niveau in jaren. Die 'absoluut zorgelijke' cijfers laten volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt in Tilburg, zien dat de sector 'ziek is geworden'.

Volgens Wilthagen is een verzuimpercentage van 4 procent al hoog, tegen de 6 procent is ronduit alarmerend. 'Dat doen mensen niet omdat ze een dagje geen zin hebben, ze willen de patiënt echt niet benadelen.'

In sommige gebieden van de zorg, bijvoorbeeld de GGZ, verliet bijna twintig procent van de medewerkers de werkgever.

Hoge werkdruk

Medewerkers nemen onder andere ontslag vanwege de hoge werkdruk, waardoor de werkdruk voor medewerkers die nog over zijn, alleen nog maar verder oploopt. 'Die vicieuze cirkel is niet zomaar te doorbreken met een paar overheidsprogramma's', aldus Wilthagen tegen de Volkskrant. 'We zijn een heel eind van huis geraakt door de bezuinigingen tijdens de crisis en de jaren daarna. Het herstel zal lang duren.'

Minder overbodige regels

Volgens het ministerie is dat er inmiddels gestart met het herstel. 'We zien gelukkig dat steeds meer mensen kiezen voor een baan in de zorg. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we deze mensen ook vast weten te houden. Minder overbodige regels, een normale werkdruk, vaste contracten', stellen ministers De Jonge en Bruins en staatssecretaris Blokhuis in een gezamenlijke verklaring.

Behouden van het personeel

Volgens Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn, zijn de campagnes van het ministerie gericht op het binnenhalen van nieuwe medewerkers en niet op het behouden van personeel. Jonge medewerkers houden het snel voor gezien. 'Tijdens hun stage zijn ze nog wel gemotiveerd, daarna valt de werkelijkheid van steeds wisselende diensten en altijd maar moeten invallen rauw op hun dak', aldus Merlijn tegen de Volkskrant. Het heeft er volgens haar toe geleid dat de gemiddelde leeftijd van medewerkers in de zorg de afgelopen jaren is gestegen van 44 naar bijna 48 jaar. 'Jonge mensen laten zich niet uitbuiten. Zij gaan elders aan de slag.'

Bron: ANP MediaWatch / Volkskrant