Over minder dan twee weken gaat de wintertijd in, wat betekent dat we de klok een uur terugdraaien. Als het aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ligt is dit de laatste keer dat we de klok verzetten, omdat dit verscheidene gezondheidsrisico’s met zich mee zou brengen. Dit meldt De Telegraaf op basis van een onderzoek van het RIVM. 

In het rapport van de RIVM wordt geconcludeerd dat de volksgezondheid gebaat is bij een continue wintertijd. Zo zou het tweemaal verzetten van de klok slaapgebrek en vermoeidheid veroorzaken, en zouden er meer hartinfarcten voorkomen direct na het ingaan van de zomertijd. Ook zouden met een constante zomertijd de risico’s op overgewicht en zelfs kanker kunnen toenemen. De onderzoekers van het RIVM beweren dat deze risico’s uitblijven als de wintertijd gedurende het jaar niet verandert.

Hersenstichting wil ook permanente wintertijd 

Koko Beers van de Hersenstichting kan zich vinden in de resultaten van het onderzoek en stelt dat een continue wintertijd bevorderend werkt voor je brein, hart en bloedvaten. De stichting roept dan ook op om het verzetten van de klok af te schaffen en een permanente wintertijd te hanteren.

Nog geen besluit door verdeeldheid 

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken verwacht dat EU-lidstaten nog geen besluit zullen nemen, omdat er sterke verdeeldheid heerst. Er gaan bijvoorbeeld geluiden dat een permanente zomertijd voordelig zou kunnen zijn voor de verkeersveiligheid.

Bron: De Telegraaf