Het besluit van het Openbaar Ministerie om een verpleeghuisarts die euthanasie pleegde te vervolgen is mede ingegeven door signalen van grote onrust onder artsen. Dat zegt Rinus Otte, lid van het College van procureurs-generaal in een interview met Trouw.

De arts had euthanasie toegepast op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiënte. De rechtbank had in september de arts ontslagen van alle rechtsvervolging, omdat zij vond dat de arts zich had gehouden aan alle eisen van zorgvuldigheid die in de wet staan.

Otte, die bij het OM het vervolgingsbeleid rond euthanasie in zijn portefeuille heeft: 'Ondanks dat we scherper keken naar de regels, zagen we dat de impact op de beroepsgroep klein was. Dat zagen we terug in de gegroeide euthanasiepraktijk bij dementie. Toen hebben we wel gedacht: als het niet werkt zoals we nu hebben gewerkt, dan moeten we toch de rechter vragen om hierin een keuze te maken.'

Luisteren naar de broepsgroep

Otte erkent in Trouw dat het OM bewust veranderd is van aanpak. 'Het recht lijkt te worden weggezet als iets van een andere planeet. Het OM doet niets uit zichzelf, dat doet iets omdat er tekens aan de wand zijn. Wij luisteren naar de beroepsgroep', zegt Otte.

Bron: ANP