De politiek moet mensen met een lichte verstandelijke beperking het recht geven om iemand mee te nemen in het stemhokje. Daarvoor pleiten de zorgorganisaties Ieder(in), Mee NL en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) woensdag in aanloop naar de verkiezingen volgende maand.

Volgens de organisaties is het stemmen voor mensen met een beperking vaak te ingewikkeld. Een vertrouwenspersoon kan hiervoor een oplossing bieden. 'Mensen met een lichte verstandelijke beperking willen graag stemmen, maar verkiezingsprogramma's worden als te lang en te moeilijk ervaren, het stembiljet als ontoegankelijk en de informatievoorziening als onvoldoende', aldus de belangenbehartigers.

'Beschaming voor onze democratie'

Alleen mensen die door een fysieke beperking niet zelf hun stem kunnen uitbrengen, mogen hulp krijgen in het stemhokje. Kiezers met een verstandelijke beperking mogen dat niet.

'De Tweede Kamer wil de kieswet helaas niet aanpassen voor kiezers met een verstandelijke beperking. Dat ontneemt een grote groep Nederlanders hun recht om te stemmen en pakt dus discriminerend uit. Ik vind dat beschamend voor onze democratie', zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in).

Volgens de zorginstanties zou een ouder, een wettelijke vertegenwoordiger of de voorzitter van het stembureau hulp kunnen geven bij het stemmen. Behalve voor hulp in het stemhokje, pleiten de organisaties ook voor toegankelijkere stembiljetten. Dit kan bijvoorbeeld door gebruikmaking van illustraties.

Bron: ANP