De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij de Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond. Volgens de inspectie voldoet de geleverde zorg niet aan de normen en is er daarom groot risico op gezondheidsschade bij cliënten.

KBWO bestaat uit drie huizen met een gemeenschappelijke tuin, waar demente ouderen wonen en zorg en begeleiding krijgen. Er is plek voor 24 mensen. Vorig jaar oktober bleek de zorg op een groot aantal punten niet aan de eisen te voldoen. De instelling kreeg tijd om dit te verbeteren, maar dat bleek in september van dit jaar nog niet voldoende te zijn.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden.

Bron: ANP