PrivaZorg, een landelijk opererende thuiszorgorganisatie, is onder verscherpt toezicht gesteld wegens ruzie in de top van het bedrijf. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt de 'bestuurlijke onrust' tussen directie en raad van commissarissen steeds verder toe.

Dat kan nadelig zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening. PrivaZorg biedt vanuit regionale steunpunten verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning en geboortezorg.

Het bedrijf moet binnen twee weken een plan van aanpak aanleveren over hoe de bestuurlijke problemen opgelost gaan worden. Voor het daadwerkelijk doorvoeren van verbetermaatregelen krijgt PrivaZorg vijf maanden de tijd.

Bron: ANP