De abortuskliniek Stimezo Zwolle is voor drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De gezondheidsinspectie ziet daar risico’s in de zorg door verschillende tekortkomingen, meldt de inspectie op de eigen site.

Zo is er onzekerheid over de continuïteit van de gekwalificeerde verpleegkundige bezetting. Ook is er geen eenheid in de werkwijze van de gynaecoloog en de abortusarts.

Stimezo Zwolle moet nu de verpleegkundige bezetting verbeteren en de verpleegkundigen moeten ook meer scholing krijgen. Verder moeten taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd en eenheid worden verwezenlijkt.

Voortgangsrapportages voor inspectie

De inspectie wil komende weken telkens voortgangsrapportages zien.

Bron: ANP