De Inspectie Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op Ons Thuis in Beverwijk opgeheven. Het tehuis, dat 24 uurszorg biedt aan mensen met een psychogeriatrische aandoening, heeft zijn zaken weer voldoende op orde.

De inspectie constateerde eerder problemen met cliëntdossiers, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking van bewoners. Precies een jaar geleden werd besloten tot verscherpt toezicht, maar dat is dus nu niet meer nodig.

Onvoldoende kennis en deskundigheid

De inspectie was ook van mening dat er onvoldoende kennis en deskundigheid aanwezig was om de vrijheidsbeperking zorgvuldig toe te passen.

Lees ook: Ons Thuis onder verscherpt toezicht IGZ

Bron: ANP