In een open brief in de Telegraaf roepen Stichting Stop Darmkanker Nederland, DC Klinieken en darmartsen Luc Colemont en Sjam Ganesh minister Bruins op tot verlaging de deelnameleeftijd van het bevolkingsonderzoek voor darmkanker. Zij pleiten voor een leeftijd van 50 jaar. Nu krijgen mensen vanaf 55 jaar een oproep om zich te laten onderzoeken.

Volgens de ondertekenaars moet de minister zich voegen naar de 'glasheldere' Europese richtlijnen. Hierin wordt aanbevolen vanaf 50 jaar te screenen. De schrijvers stellen dat door de leeftijd te verlagen jaarlijks 1000 extra gevallen van darmkanker vroegtijdig opgespoord kunnen worden waardoor erger wordt voorkomen. 

De Maag Lever Darm Stichting pleitte eerder al voor verlaging van de deelnameleeftijd aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

70 procent doet mee

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 5000 mensen aan de gevolgen van darmkanker. Sinds 2014 krijgen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek. Hiervan doet ruim 70 procent mee. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat het bevolkingsonderzoek op den duur jaarlijks 2250 sterfgevallen kan voorkomen. 

Bron: NOS