Huisartsen moeten een actievere rol gaan spelen in het voorkomen van het roken van sigaretten door kinderen tussen de vijf en achttien jaar oud. Dat schrijft The Canadian Task Force on Preventive Health Care in een artikel in het medische tijdschrift Canadian Medical Association Journal.

De onderzoekers vinden dat huisartsen meer naar het tabaksgebruik moeten vragen bij kinderen, jongeren en hun ouders. Ook willen ze dat bij een bezoek aan de huisartsenpost de huisartsen informatie en advies geven om roken te voorkomen of te behandelen.

'Advies artsen is cruciaal'

Onderzoeker Brett Thombs benadrukt het belang van de huisarts in de preventie. 'Het advies van de artsen in de eerstelijns gezondheidszorg is een van de manieren om roken in de maatschappij onder de aandacht te brengen, het is een cruciaal instrument voor het verminderen en voorkomen van roken bij jongeren.'

Interventieprogramma’s

De onderzoekers hebben eerdere interventieprogramma’s die gericht waren op roken bekeken. Ze onderzochten of die programma’s hebben kunnen voorkomen dat kinderen zijn gaan roken en of de programma’s ervoor gezorgd hebben dat kinderen zijn gaan stoppen met roken.

Cijfers

Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent van de jongeren weleens gerookt heeft. Drie procent geeft aan op 11-jarige leeftijd de eerste sigaret geprobeerd te hebben. Op de leeftijd van 17 jaar heeft 36 procent de eerste ervaring met een sigaret gehad.

Volwassen rokers die op 18-jarige leeftijd zijn begonnen met roken, kunnen volgens de onderzoekers makkelijker stoppen met roken dan rokers die al op een jongere leeftijd zijn begonnen.

Oorzaak roken

Of een kind jong begint met roken hangt volgens de onderzoekers van een aantal aspecten af. Onder andere de leeftijd, het geslacht en de invloed van vrienden en familie spelen mee. De keuze wordt ook beïnvloed door de sociale omgeving waarin een kind zich begeeft en naar welke school een kind gaat.

Bron: NU.nl