Pleegouders hoeven ook na 1 januari geen belasting te betalen over de vergoeding die zij ontvangen voor het bieden van pleegzorg. Zij hoeven die inkomsten ook niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dat voorstel heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Sinds 2013 geldt al een belastingvrijstelling voor pleeggezinnen, ongeacht het aantal kinderen dat zij opvangen. Daarvoor gold die alleen voor mensen die drie of minder pleegkinderen verzorgen. Destijds is afgesproken dat de ruimere regeling na vijf jaar zou worden geëvalueerd. Omdat die evaluatie geen ongewenste effecten aan het licht heeft gebracht, wil het kabinet de vrijstelling permanent maken.

De maatregel moet de drempel om pleegouder te worden verlagen. Het kabinet vindt dat kinderen in een zo huiselijk mogelijke situatie moeten opgroeien. Pleegouders spelen daarbij 'een cruciale rol'.

Bron: ANP