Mensen die thuis wonen kunnen binnenkort ook een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dit schrijft Minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt 35 miljoen euro vrij voor geestelijke verzorgers. Voorheen werden de gesprekken alleen vergoed als de desbetreffende persoon in een instelling verbleef.

Directeur Manon Vanderkaa: 'Dit is het directe resultaat van het Manifest Waardig Ouder worden, waarvan wij één van de initiatiefnemers zijn.' KBO-PCOB pleit al langer voor levensbegeleiding om de gezondheid en het welbevinden van senioren te versterken, niet alleen in de laatste levensfase. 'Geestelijke zorg zien wij als een belangrijk aspect van goede zorg. Het is mooi dat de afspraken in het regeerakkoord nu concreter worden', aldus Manon Vanderkaa.

Senioren: behoefte aan gesprekken over levensvragen

Als je ouder wordt, of ingrijpende dingen meemaakt, is het logisch dat er vragen naar boven komen. Vragen over de zin van het leven, maar ook vragen rond ziekte en sterven. Uit onderzoek is bekend dat senioren behoefte hebben aan gesprekken over dergelijke levensvragen.

'Geestelijke verzorging kan veerkracht en levenskunst versterken'

Manon Vanderkaa is ervan overtuigd dat de levensbegeleiding door geestelijke verzorgers veel voor ouderen kan betekenen. 'Nadenken over de zin van je leven en hierover in gesprek gaan, al dan niet op basis van levensbeschouwing of religie, zou even normaal moeten zijn als lichamelijke zorg. Het kan de veerkracht en levenskunst van ouderen versterken.'

Bron: KBO-PCOB