De Intensive Care (IC) afdelingen van tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond kunnen sinds kort hun beddencapaciteit veel beter verdelen. Dankzij een app kunnen artsen in een oogopslag zien waar in de regio nog bedden vrij zijn en direct contact leggen met hun dienstdoende collega's.

De intensive care artsen (intensivisten) van de tien ziekenhuizen werken sinds 2016 samen om de IC-bedden efficiënt te benutten door de juiste patiënt op de juiste plaats op te vangen.  In de praktijk betekent het dat de best uitgeruste ziekenhuizen de meest complexe en ernstig zieke patiënten behandelen en verplegen, terwijl minder complexe patiënten vanuit bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis kunnen worden overgebracht naar een IC met een beperkter voorzieningenniveau.

Kosten

IC-bedden zijn de duurste ziekenhuisbedden dus een optimale verdeling bespaart veel geld. Ook krijgt uiteindelijk iedere patiënt de best passende zorg, terwijl een maximaal aantal patiënten binnen de eigen regio terechtkan. 'De werkwijze brengt met zich mee dat we vaker dan voorheen onderling 'schuiven' met patiënten', licht intensivist Michael Frank van het Dordrechts Albert Schweitzer ziekenhuis toe.

Applicatie

In de praktijk bleek dat volgens Frank dat lastiger dan gedacht. 'Het nadeel is dat iemand in een ander ziekenhuis beslissingen neemt over jouw bedden en niet altijd op basis van de meest actuele situatie.' Door de app is dat nu niet meer het geval. 'We zien nu op onze mobiele telefoon meteen hoeveel bedden er bij anderen vrij zijn, welk type en niveau zorg daar geboden kan worden en met wie je contact kunt leggen. Dat is snel en direct.' De enige vereiste is volgens Frank dat iedereen de actuele gegevens goed bijhoudt.

Intensive Care

In Nederland zijn er drie typen IC's. Het derde niveau is het hoogst en biedt zorg aan de meest complexe ziektebeelden. Om geld uit te sparen op personeel en geld is het wenselijk dat mensen die goed te helpen zijn op een lager niveau niet op het derde niveau blijven liggen. Daarom is heel Nederland opgedeeld in regionale clusters waarin steeds alle IC-niveaus beschikbaar zijn.

Bron: IC Rijnmond