'De waarschuwing 'Bij brand geen lift gebruiken' gaat niet op voor seniorenwoningen', dat stelt René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. 'Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak juist de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten.'

Onderzoek toont aan dat men met de plaatsing van brandveiligheidsvoorzieningen en vluchtroutes in seniorencomplex geen rekening houdt met het feit dat daar alleen ouderen wonen. Het is voor de brandweer onmogelijk om bij een brand aan de enorme hulpvraag te voldoen. Daarom is het volgens Hagen essentieel dat ouderen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. 'We moeten daarom serieus overwegen om liften wél te gebruiken bij het vluchten bij brand. Dit is op korte termijn waarschijnlijk de oplossingsrichting voor de ontvluchtingsproblematiek bij ouderen in seniorencomplexen.'

Lift is beste alternatief

Volgens Hagen hoeft er niet veel te gebeuren aan de huidige liften. Hooguit enkele kleine aanpassingen zoals een noodgenerator. 'Dan zijn de alternatieven om de trap te gebruiken of bij voorbaat niet vluchten, absoluut slechtere opties.' Het doel blijft volgens de brandweerman altijd om ouderen zo goed mogelijk te helpen door de juiste voorzieningen of indien noodzakelijk door het brandweerpersoneel.

Nationale Brandpreventieweken

De voorzitter start de discussie over de lift als vluchtweg bij brand in het kader van de Nationale Brandpreventieweken. Deze landelijke campagne wordt overal in het land ondersteund met acties om het belang van het voorkomen van brand, het melden van brand en het veilig vluchten bij brand te benadrukken. De campagne start op 1 oktober en is een initiatief van De Nationale Brandpreventieweken is een initiatief van de Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) en het Verbond van Verzekeraars.

Senioren vaakst slachtoffer

Met name senioren lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van een fatale woningbrand. Zij zijn maar liefst 2,7 keer zo vaak slachtoffer dan andere leeftijdsgroepen.

Bron: Brandwondenstichting