De gezondheidsinspectie ziet ernstige risico’s voor de veiligheid van kinderen door de lange wachtlijsten bij de kinderbescherming. Gemiddeld moeten kinderen een maand wachten voordat ze geholpen worden. Maar volgens de norm mag dit niet langer dan tien dagen zijn.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd staan er inmiddels zo'n 3000 kinderen op de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Deze instantie wordt ingeschakeld bij ernstige zorgen over de opvoedingssituatie van minderjarige kinderen. In situaties waar de dreiging voor een kind acuut lijkt, pakt de RvdK de zaak direct op en neemt maatregelen om het kind in een veilige situatie te brengen.

'Om ervoor te zorgen dat ieder kind op het juiste moment de juiste hulp krijgt, moet de wachttijd fors worden teruggebracht', aldus de inspectie.

Onderzoek inspectiediensten

Inspectiediensten gaan onderzoeken hoe regionale teams van de RvdK omgaan met de inschatting en hantering van de veiligheidsrisico’s van kinderen die op de wachtlijst staan. Naar verwachting zijn de uitkomsten hiervan voor het einde van het jaar bekend.

Bron: ANP