Een groot deel van de zwangere vrouwen in Nederland slikt geen foliumzuur, terwijl de kans op aangeboren afwijkingen bij het kind daarmee wel kan worden verkleind. Volgens het RIVM gaat het vooral om vrouwen met een lagere opleiding.

Vrouwen krijgen het advies om foliumzuursupplementen te slikken vanaf vier weken voor tot acht weken na de bevruchting. Over de redenen waarom vrouwen foliumzuur, een B-vitamine, wel of niet gebruiken is volgens het gezondheidsinstituut weinig bekend. Ook is onduidelijk hoeveel vrouwen zijn bereikt met de voorlichting hierover de afgelopen jaren. Uit een vierjarig onderzoek blijkt dat ongeveer een derde tot een kwart van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd onvoldoende foliumzuur binnen krijgt.

Risico's gebrek aan foliumzuur

Bij een gebrek aan foliumzuur ontstaat bloedarmoede. Daardoor is er bij het ongeboren kind een verhoogde kans op onder meer een open ruggetje, een hazenlip en een gespleten gehemelte. Ook het risico van vroeggeboorte kan met foliumzuur worden verkleind.

Bron: ANP