De meeste artsen die voor de medische tuchtrechter moeten verschijnen, ervaren louter negatieve gevolgen in hun beroepsuitoefening. Ze ontlopen risicovolle patiënten en geven eerder toe aan wensen van patiënten. Dat doen ze om negatieve (juridische) gevolgen te voorkomen, constateert gezondheidsinstituut Nivel in een onderzoek.

Daarbij ervaart de meerderheid van de artsen negatieve gevolgen voor de eigen gezondheid. Tijdens een tuchtzaak voelen zij zich volgens het Nivel aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos. De openbaarmaking van een tuchtmaatregel versterkt deze gevoelens. Een tuchtzaak heeft voor artsen ook vaak financiële gevolgen, mede doordat ze patiënten verliezen.

Alternatieve maatregelen

Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en te bewaken. Roeland Friele, hoofdonderzoeker bij het Nivel, ziet echter bijna alleen maar nadelen. 'De fundamentele vraag is of we deze ingeslagen weg moeten blijven volgen.' Volgens hem zou er nagedacht moeten worden over alternatieve maatregelen.

Het Nivel baseert de uitkomsten van het onderzoek op vragen aan artsen die betrokken waren bij 240 tuchtzaken in de periode 2012 tot en met 2016 .

Bron: ANP