De ambulancesector krijgt vanaf volgend jaar meer geld. De regionale ambulancevoorzieningen krijgen er 19,2 miljoen euro per jaar bij. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld om voldoende ambulancepersoneel te bieden. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Loonkosten en inzet ambulances

Er zou extra geld vrijgemaakt worden voor loonkosten (13,5 miljoen) en meer inzet van ambulances(5,7 miljoen). Naast het extra geld, blijft er elk jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor de opleiding van voldoende ambulancepersoneel.

Tekort ambulancepersoneel

De aankondiging van de NZa komt een dag na een bericht van FNV Zorg & Welzijn over een tekort aan geld en ambulancepersoneel. Twee op de drie ambulancediensten herhaaldelijk niet op tijd bij een spoedmelding te zijn, blijkt na onderzoek van de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016.

AED

In de budgetten komt ook een extra bedrag vrij voor de inzet van AED’s. Tot nu toe konden organisaties zoals supermarkten of sportverenigingen de kosten van het gebruik van een AED alleen verhalen op de borgverzekering van de patiënt. Dit gebeurde vaak niet omdat het moeilijk is de kosten terug te krijgen. Vanaf volgend jaar kunnen deze organisaties en bedrijven het gebruik van de AED’s vergoed krijgen via de regionale ambulancevoorziening.

Bron: NZa