Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Sport gaat de vaccinatie tegen meningokokken aanpassen. Dit doet ze op advies van een deskundigenraad. In de loop van 2018 krijgen alle baby’s van 14 maanden een vaccinatie. Ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen een uitnodiging.

Het nieuwe vaccin beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Met de keuze voor dit combinatievaccin wil de minister de toename van besmettingen met meningokokken type W stoppen. Het aantal infecties steeg van gemiddeld vier per jaar in de jaren voor 2015 naar vijftig in 2016 en 47 tot 1 augustus van dit jaar.

Meningokokken

Meningokokkenbacteriën zitten bij veel mensen in de neus- of keelholte, zonder dat zij daar ziek van worden. Als de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel terecht komt, kan dit hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging optreden. Vooral baby’s, tieners en ouderen zijn vatbaar voor een infectie met ernstige gevolgen.

Combinatievaccin

Sinds de invoering van het vaccin voor meningokokken type C in 2002, nam het aantal ziektegevallen sterk af. Door de sterke toename van de bacterie met het type W heeft de minister besloten om de kinderen in de loop van 2018 te vaccineren.

Bron: Rijksoverheid