Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) neemt de ziekte ME/CVS niet serieus genoeg en handelt daarmee in strijd met het advies van de Gezondheidsraad. Dat blijkt uit onderzoek onder ME-patiënten in opdracht van patiëntenorganisaties.

Uit het onderzoek blijkt dat verzekeringsartsen van het UWV vaak aangeven dat patiënten niet ziek zijn, of dat hun klachten een andere oorzaak moeten hebben. 81 procent van de patiënten vindt dat het UWV niet volledig rekening heeft gehouden met beperkingen als gevolg van de ziekte. 

'Aantal mogelijke werkuren veel te hoog ingeschat'  

Het UWV zou de mogelijke werkuren te hoog inschatten. Volgens het instituut kan 20 procent van de patiënten 40 uur werken, maar in het onderzoek zegt geen enkele patiënt meer dan 30 uur per week te kunnen werken. De helft van de patiënten geeft aan helemaal niet te kunnen werken; volgens het UWV gaat dit om 19 procent.

In een advies van de Gezondheidsraad eerder dit jaar aan de Tweede Kamer stond dat ME/CVS zou moeten worden benaderd als een ernstige chronische ziekte met 'substantiële functionele beperkingen'. ME-patiënten hebben ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg, die gepaard gaan met spierpijn. Het is niet bekend hoe de ziekte precies ontstaat. Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 27.000 ME-patiënten zijn.

UWV adviseert omstreden behandeling 

Een derde van de ME-patiënten geeft aan druk te ervaren van het UWV om te kiezen voor een cognitieve gedragstherapie (CGT) of een graded exercise therapie (GET), waarbij lichamelijke inspanning wordt geforceerd. Uit het onderzoek blijkt dat maar 3 procent van de patiënten daadwerkelijk meer kon na een behandeling; 46 procent was tot minder activiteiten in staat. De Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat een behandeling tegen de ziekte nog niet bestaat. 

Resultaten aangeboden aan Kamercommissies

De patiëntenorganisaties hebben op dinsdag 27 november de resultaten van dit onderzoek aangeboden aan twee commissies (VWS* en SZW**) van de Tweede Kamer. Zij willen een betrouwbare beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van mensen met ME. Hiermee zouden patiënten 'de uitkering krijgen waar zij recht op hebben'. 

*Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

**Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bron: Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid