Zorgverleners - of hun nabestaanden - die geld ontvangen uit een speciaal steunfonds omdat zij tijdens hun werk met coronapatiënten zelf ernstig ziek zijn geworden, hoeven daarover geen belasting te betalen. Evenmin heeft zo'n uitkering gevolgen voor hun recht op toeslagen.

Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer, die had aangedrongen op zo'n coulante behandeling. Het kabinet toonde zich eerder al bereid het fonds financieel te ondersteunen tot een maximum van 10 miljoen euro.

Geen loon- en inkomstenbelasting

Omdat de uitkering eenmalig is en afkomstig van een fonds waar de werkgever geen bemoeienis mee heeft, hoeft er geen loon- en inkomstenbelasting over te worden betaald. Hierdoor maakt de uitkering ook geen deel uit van het toetsingsinkomen voor de toeslagen.

Voor toeslagen waarbij ook naar het vermogen wordt gekeken, bijvoorbeeld de huurtoeslag, wordt een uitzondering gemaakt. De uitkering telt daarvoor niet mee. De ontvanger moet dan wel zelf om die uitzondering vragen.

Omdat de stichting achter het steunfonds (ZWiC) is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), hoeft zij geen belasting te betalen over giften. Ook over de uitkeringen aan zorgverleners of hun nabestaanden is geen schenkbelasting verschuldigd. Donateurs kunnen in aanmerking voor de giftenaftrek.

Bron: ANP