Veteranen en dienstslachtoffers met een invaliditeitsuitkering hebben die al tien jaar lang niet zien stijgen. Soms is de uitkering zelfs gekort. Belangenbehartiger BNMO roept werkgevers en vakbonden bij Defensie op hier bij de komende cao-onderhandelingen iets aan te doen.

Volgens de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers nam de inflatie de afgelopen tien jaar toe met 16 procent, maar hebben de gewonde veteranen en dienstslachtoffers daarvoor geen enkele compensatie gekregen. Oorzaak ligt in de koppeling van de indexatieregels aan het aanvullend ouderdomspensioen: als dat laatste niet wordt geïndexeerd, dan ook de invaliditeitspensioenen niet. De bond vindt die koppeling vreemd omdat de kosten van de uitkeringen niet worden gedragen door pensioenfonds ABP maar door het ministerie van Defensie.

'Waarde- en welvaartsvaste uitkering'

'De bijzondere zorgplicht die de overheid heeft voor haar werknemers die een hoog-risicoberoep uitoefenen (zoals militairen, politie en brandweer) verplicht diezelfde overheid haar werknemers die door hun werk invalide zijn geworden een waardevaste en welvaartsvaste uitkering te verstrekken', laat de BNMO weten.

Zaterdag wordt voor de vijftiende keer de Nederlandse Veteranendag gehouden.

Lees ook: 'Medische keuring veteranen duurt te lang'

Bron: ANP