Bij ziekenhuizen en huisartsen komt de patiëntenzorg weer langzaamaan op gang, ziet de Patiëntenfederatie. De federatie ondervroeg ruim zevenduizend deelnemers, waarvan 38 procent een afspraak had in het ziekenhuis of in een kliniek die niet door kon gaan, eenderde van die groep zegt dat die afspraak inmiddels is geweest.

Van de ruim dertienhonderd mensen die nog wachten op een ziekenhuisafspraak, wacht meer dan zestig procent al langer dan anderhalve maand. Zeventig procent van de mensen uit die groep geeft aan zich 'enigermate zorgen te maken' over het lange wachten, dertig procent maakt zich 'grote zorgen'.

Uitgesteld vanwege zorgen om drukke huisarts of veiligheid

De helft van de mensen die te maken heeft gehad met een uitgestelde huisartsafspraak zegt dat die inmiddels plaats heeft gevonden. Bijna twintig procent van de ondervraagden - 450 mensen - zegt een afspraak bij de huisarts liever nog even uit te stellen: omdat ze denken dat de huisarts het druk heeft, of omdat ze zich niet veilig genoeg voelen.

Van de mensen die wel contact hebben gehad met de huisarts, geeft eenderde aan dat de afspraak via de telefoon is gegaan, veertien procent is in de praktijk geweest. Een kwart van de mensen maakt zich in sterke mate zorgen over hun gezondheid nu huisartsafspraken even niet door kunnen gaan.

De Patiëntenfederatie roept mensen die bezorgd zijn op om zich vooral telefonisch te melden bij de huisarts of het ziekenhuis. 'Als je denkt dat het bijvoorbeeld erger wordt, dan heb je straks meer zorg nodig. Je doet de zorg dan een plezier als je nu even belt.'