Het eigen risico is het bedrag dat je moet betalen als je zorgkosten maakt. Je betaalt dus zelf de eerste 385 euro (in 2016 en 2017). Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Je kunt ervoor kiezen om dit bedrag op te hogen met maximaal 500 euro, dus tot 885 euro. Wanneer je dit doet kun je bij sommige verzekeraars tot ongeveer 300 euro korting op de jaarlijkse premie krijgen. Het eigen risico is een punt van discussie voor veel partijen. Moet het verhoogd worden, gelijk blijven of zelfs helemaal afgeschaft worden?

VVD

De VVD is voor het eigen risico. De VVD 'wil dat mensen verstandig en zuinig met zorg omgaan. Vandaar het eigen risico. De eerste paar honderd euro die je aan zorg gebruikt, betaal je zelf. Alle kosten die je daarna maakt, zijn verzekerd. Hoe hoog ze ook zijn.

Wie verwacht weinig zorg te gebruiken, kan kiezen voor een hoger eigen risico (en in ruil daarvoor een lagere basispremie). Wij vinden het goed dat mensen zelf die keuze hebben. Het zorgt er bovendien voor dat mensen bewust nadenken over zorg en over de kosten van de zorg.

Het voelt misschien onrechtvaardig als je met een chronische ziekte een eigen risico moet betalen. Maar wij vinden het ook oneerlijk als afschaffing betekent dat iedereen een hogere zorgpremie moet betalen. Wij willen het eigen risico dus niet afschaffen, maar wel kijken of we het slimmer kunnen inzetten.'

PvdA

De PvdA wil het eigen risico in de zorg afschaffen. De partij vindt dat door het eigen risico de gang naar de dokter ook een financiële afweging is geworden. 'Bovendien willen we solidair zijn met mensen die ziek zijn en zorg nodig hebben. Dat is immers vaak al zwaar genoeg. Daarom willen we het eigen risico volledig afschaffen. De financiële drempel wordt zo weggenomen, waardoor de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. Dat is een eerlijke en solidaire keuze. We betalen het met zijn allen door een beperkte opslag op de belastingtarieven.'

PVV

In het verkiezingsprogramma van de PVV staat: 'eigen risico zorg geheel afschaffen'.

SP

De SP vindt dat ziek zijn geen keuze is en daarom wil de partij het eigen risico afschaffen. De partij wil de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk maken. 'Mensen met een middeninkomen en een lager inkomen zullen hiervan profiteren.'

CDA

Het CDA vindt het eigen risico een goede manier om de zorgkosten in de hand te houden. Toch vindt de partij dat 385 euro per jaar veel geld is, in het bijzonder voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. De partij wil daarom dat het eigen risico fors verlaagd wordt. 'Zo worden de lasten voor de zorg eerlijker verdeeld onder gezonden en zieken.'

D66

D66 pleit voor het verder onderzoeken van een inkomensafhankelijk eigen risico. De zorg blijft volgens de partij op die manier betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

'D66 begrijpt dat een directe betaling van €385 euro een probleem kan zijn voor mensen met een lager inkomen. Een probleem dat hen er kan toe bewegen om zorg die zij wel nodig hebben niet te gebruiken. Dat is een probleem. De gezondheidszorg is een recht en de toegankelijkheid hiervan, zeker voor de lagere inkomensgroepen, moet geborgd blijven. Tegelijkertijd ziet D66 wel degelijk de noodzaak van het eigen risico om de zorgkosten te beteugelen. Het eigen risico draagt bij aan het bewustzijn van de zorgkosten. Het is dus zaak om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen en tegelijkertijd de kosten van de zorg niet te veel te laten stijgen.'

ChristenUnie

De ChristenUnie wil het verplichte eigen risico aanzienlijk verlagen. 'Het eigen risico is te hoog geworden, waardoor mensen zorg mijden en chronisch zieken en gehandicapten ieder jaar weer hogere zorgkosten hebben.'

GroenLinks

GroenLinks wil het eigen risico afschaffen en de premie voor de ziektekostenverzekering fors omlaag halen. Dit betalen ze door de 'solidariteit tussen arm en rijk te vergroten worden de zorgkosten gedeeld via progressieve belastingen.'

SGP

De SGP wil het eigen risico verlagen. De partij wil niet dat de hoogte van het eigen risico er toe leidt dat er zorg gemeden wordt door iemand die het nodig heeft.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren wil het eigen risico afschaffen en pleit voor een Nationaal Zorgfonds.

50PLUS

50PLUS wil het eigen risico afschaffen. Dit wil de partij financieren door de rol van de zorgverzekeraars te beëindigen. Een eerste stap kan volgens de partij een verlaging van 200 euro zijn. Dat zou ook het mijden van zorg voorkomen.