Het Trimbos-instituut gaat onderzoek doen naar emotionele problemen bij jongeren, die steeds groter lijken te worden. 'Er zijn steeds meer signalen dat het mentaal welzijn van jongeren in Nederland onder druk staat. Stress als gevolg van hoge prestatiedruk, depressiviteit, eenzaamheid en faalangst lijkt steeds meer voor te komen', stelt het kennisinstituut.

Volgens het Trimbos hangen de problemen mogelijk samen met de steeds complexere maatschappij, die veel van kinderen eist op intellectueel, sociaal en maatschappelijk gebied. Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag hoe jongeren op een gezonde manier kunnen omgaan met druk, verwachtingen, eisen en sociale normen.

We weten te weinig over hoe het nu echt met de jongeren gaat

'Hoe kan het dat jongeren juist in Nederland stress ervaren, waar volgens onderzoek de meest gelukkige jongeren van Europa wonen en waar emotionele problemen recentelijk niet zijn toegenomen? We weten nog te weinig over hoe het nu echt gaat met de Nederlandse jongeren en hun mentale gezondheid', aldus het Trimbos.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht, in opdracht van UNICEF Nederland.

Bron: ANP