De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat ggz-instellingen voortaan beoordelen op hun inspanningen om de wachttijden voor patiënten terug te dringen. Dat laat de inspectie weten aan het consumentenprogramma Radar (AVROTROS) naar aanleiding van de uitzending maandagavond.

Radar laat zien dat de wachttijden bij ggz-instellingen sterk toenemen, met alle gevolgen van dien. Dit terwijl de brancheorganisaties en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vorig jaar nog afspraken hebben gemaakt om de lange wachttijden aan te pakken. Partijen hebben toen afgesproken dat de wachttijden in de ggz uiterlijk 1 juli 2018 binnen de zogenoemde 'Treeknormen' zouden moeten zijn. Dit blijkt niet het geval, de wachttijden zijn nog steeds onverminderd hoog.

Patiënten verliezen hoop

In de uitzending komt een patiënt aan het woord die door de lange wachttijden niet op tijd geholpen kan worden. Zo ziet ook psychiater Esther van Fenema steeds vaker dat patiënten de hoop op herstel verliezen, doordat ze zo lang moeten wachten op een behandeling.

Toezicht IGJ

Ggz-instellingen in Nederland worden geacht inspanningen te leveren om de wachttijden voor patiënten terug te dringen. De IGJ neemt de wachttijden voortaan mee in haar reguliere toezichtbezoeken aan de instellingen. Naast de inspanningen die de instellingen leveren, ziet de IGJ ook toe op de manier waarop zij communiceren over de wachttijden.

Radar laat zien dat ggz-instellingen soms verkeerde wachttijden communiceren. Marijke Booij, psychiater in opleiding, deed een steekproef naar wachttijden middels een fictieve patiënt. Bij bijna de helft van de 22 instellingen werd de wachttijd voor intake of behandeling met meer dan twee weken overschreden ten opzichte van de wachttijden die men publiceerde op de website. Zorginstellingen vermelden andere wachttijden op websites.

Bron: Radar