De inspectie voor gezondheidszorg (IGZ) heeft dementiezorginstelling Convivio in Tilburg twee maanden langer onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit is volgens de IGZ nog niet voldoende bevorderd. In april van dit jaar werd de instelling vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld, omdat er al langere tijd niet werd voldaan aan de normen en er structurele tekortkomingen waren.

In februari 2017 bleek dat Convivo de zaken niet op orde had. De kwaliteit van de zorg was volgens het IGZ onvoldoende. De cliëntendossiers waren niet compleet, de medicatieveiligheid was onvoldoende en vrijheidsbeperkende maatregelen werden niet goed toegepast. Ook was het niet gelukt om een functionerend kwaliteitssysteem op te zetten. Dat was voor het IGZ genoeg reden om Huis Convivo onder vier maanden van verscherpt toezicht te stellen.

Verbeteringen

Tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek op vier augustus bleek volgens het IGZ dat er veel was gedaan om de verbeteringen te realiseren. Er was nieuw personeel aangesteld en de instelling realiseerde een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD).  

Onvoldoende kwaliteit

Alleen was het ECD nog steeds onder de maat. Zo stonden de behoefte en wensen van de cliënten onvoldoende vermeld en was het nog onduidelijk welke zorgverlening met welk doel moest worden verleend. Ook de vrijheidsbeperkende maatregelen bleken nog steeds onzorgvuldig toegepast. De continuïteit, de veiligheid en de kwaliteit van zorg waren niet goed geborgd, zo concludeerde de IGZ.

Toezicht

De inspectie verwacht dat de Tilburgse instelling zich inspant om binnen twee maanden alle zaken op orde te hebben. De IGZ houdt Convivio nauwlettend in de gaten. Dat doen ze naar eigen zeggen door het brengen van onaangekondigde bezoeken.

Bron: ANP