Verkeersdeelnemers lopen sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de maatregelen daartegen twee keer zoveel kans om slachtoffer te worden van een ongeluk. Dat stelt verkeersonderzoeker Erik Donkers van VIA, een verkeerskundig ict-bureau.

Het aantal doden en gewonden bleef tussen medio maart en eind april ongeveer gelijk met het niveau van de afgelopen jaren terwijl het verkeer nagenoeg is gehalveerd.

Volgens Donkers heeft het hogere risico te maken met het gedrag van verkeersdeelnemers dat door de corona-uitbraak is veranderd. Automobilisten rijden vaker te hard en er is meer recreantenverkeer, haalt Donkers uit het onderzoek dat VIA in samenwerking met de politie heeft gedaan.

Minder in de spits, meer tijdens middag en weekend

'Er zijn veel minder slachtoffers dan normaal gevallen in de spitsuren doordeweeks, en juist meer in de middagperiodes in weekenden', aldus Donkers. 'Het aantal fietsende kinderen onder de tien jaar dat slachtoffer is geworden, is gestegen. Nu zij niet meer naar school hoeven zitten zij vaker op de fiets. Het aantal fietsdoden en -gewonden tussen de tien en twintig jaar is juist enorm gedaald. Deze groep hoeft nu niet meer tijdens de spits naar school te fietsen.'

Andere groepen die vaker slachtoffer van een verkeersongeluk worden zijn jonge automobilisten ('zij kunnen soms nog niet omgaan met de nieuwe verkeerssituatie'), bestuurders van bestelbussen ('er wordt meer besteld en online gewinkeld'), fietsende veertigers en fietsende ouderen, en motorrijders. De grootste kans op ongelukken is volgens Donkers in de buitengebieden. 'Er is bijvoorbeeld een grotere toename te zien in Gelderland en Limburg.'

Terug op 'normale' niveau

Donkers zegt met name te zijn verrast door de constatering dat het aantal verkeersslachtoffers in week 17 (tussen 20 en 26 april) alweer gelijk lag met het 'normale' niveau van voor corona.

Doel van het onderzoek was volgens Donkers om uit te zoeken of automobilisten harder rijden bij lege straten en wegen. Hoewel politiecijfers uitwijzen dat er meer aanhoudingen dan normaal hebben plaatsgevonden voor hardrijden, bleef die vraag liggen voor een vervolgonderzoek.

Bron: ANP