De werkdruk in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (vvt) is zo groot, dat een op de twee medewerkers in de sector geen thee- of koffiepauze kan nemen. In plaats daarvan werken ze in eigen tijd door terwijl hier geen vergoeding tegenover staat, meldt FNV Zorg & Welzijn op basis van eigen onderzoek onder ruim 2000 medewerkers in de vvt.

Naast de meldingen over problemen met pauzes, komen er bij de bond ook veel klachten binnen over de reistijd van cliënt naar cliënt. Deze reistijd krijgen zorgmedewerkers in de huishoudelijke zorg of wijkzorg vaak verkeerd of helemaal niet uitbetaald.

Verantwoordelijkheid nemen

Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: 'We roepen de werkgevers op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In de huidige cao zijn hier heldere afspraken over gemaakt. Een cao geldt niet alleen voor de werknemers, maar óók voor de werkgevers. We maken deze afspraken niet voor niets.'

ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, laat in een reactie weten het belangrijk te vinden dat de cao in de branche wordt nageleefd. 'We weten dat het op de meeste plaatsen wel goed gaat. Signalen over waar het niet goed gaat, nemen we zeer serieus. Reistijd tussen cliënten moet uitbetaald worden, daarover verschillen we niet van mening met de FNV', zo laat een woordvoerster weten.

Verdiende pauzes

De vereniging zegt zich goed te realiseren dat veel gevraagd wordt van mensen die werken in de wijkverpleging en de thuiszorg. 'We vinden het belangrijk dat mensen van hun verdiende pauzes kunnen genieten. Daarom hebben we een belangrijk deel van de zeggenschap over werk-, pauze- en rusttijden bij werknemers zelf neergelegd. Werkgevers en werknemers moeten hierover met elkaar tot maatwerkafspraken komen, dat brengt de aard van het werk met zich mee. ActiZ zal de dialoog hierover tussen werkgevers en werknemers stimuleren. Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel.'

Bron: ANP