Tijdens de zomervakantie kan het moeilijk zijn een afspraak te krijgen met je eigen hulpverlener. Zij gaan immers ook met vakantie. Tijdens die weken kun je terecht bij MIND Korrelatie voor zogeheten overbruggingshulp. 

'Soms zijn hulpverleners tot vijf weken weg en hebben ze geen vervanger. Dan kunnen wij die tijd met hun cliënten overbruggen door hen bijvoorbeeld te helpen de week door te komen.' zegt een woordvoerder van MIND Korrelatie. 

De overbruggingshulp is er niet zozeer om therapie te bieden maar over de tijd dat een patiënt moet wachten te vergemakkelijken. MIND Korrelatie hulpverlener Mirjam Schneider: ‘Omdat we al meer dan 50 jaar ervaring hebben met hulpgesprekken, kunnen we snel achterhalen waar iemand behoefte aan heeft. De gesprekken, die we bijvoorbeeld ook bieden aan mensen die lang op een wachtlijst voor de GGZ staan, kunnen veel voor mensen betekenen. Voor sommige mensen is het al genoeg om met iemand te praten, hun hart te luchten’.

Alleen telefoonkosten

Zo werkt het: de hulpvrager krijgt bij overbruggingshulp een aantal telefonische, chat- of WhatsApp-gesprekken aangeboden met een vaste hulpverlener. Dit kost niets. Behalve natuurlijk de telefoonkosten. De hulpverlening wordt afgestemd op degene die om hulp vraagt. Er vindt één keer per week een gesprek plaats van ongeveer een half uur. Vragen zoals 'Hoe kom je de dag door?' en 'Maak je goed gebruik van de adviezen die je behandelaar heeft gegeven?' komen aan bod. 

Bron: MIND Korrelatie