Ook al heeft de rechter bepaald dat de rijksoverheid niet aansprakelijk is voor schade die Q-koortspatiënten hebben geleden, is een tegemoetkoming moreel noodzakelijk. De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels heeft dat woensdag geschreven over een gesprek dat hij heeft gehad met de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

De Nationale ombudsman is bezig met een vervolgonderzoek naar de nasleep van de Q-koortsepidemie, omdat aanbevelingen uit 2012 maar gedeeltelijk zij opgevolgd.

'Uitspraak staat haaks op conclusie onderzoekers'

Swinkels constateert in een weblog dat de recente uitspraak van de rechter haaks staat op conclusies van onderzoekers die eerder constateerden dat de overheid te afwachtend is geweest tijdens de uitbraak van de ziekte en dat burgers onvoldoende en te laat zijn voorgelicht over de risico's. 'Maar als de rijksoverheid niet juridisch aansprakelijk is, bestaat er ook nog zoiets als een morele verantwoordelijkheid', schrijft hij.

Bron: ANP