Het geheugen en leervermogen kan verslechteren door risicofactoren op hart- en vaatziekten, zoals roken op jonge leeftijd, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte. Dat blijkt uit onderzoek van Research Centre of Applied and Preventive Cardiovascular Medicine van de universiteit van Turku in Finland.

Het was al bekend dat het leervermogen en geheugen erop achteruitgaan naarmate mensen ouder worden. Nieuw is echter de conclusie uit het onderzoek dat risicofactoren op hart- en vaatziekten dit proces versnellen. Ook zijn de gevolgen hiervan vroegtijdig zichtbaar in het brein. Zelfs voordat dit op te merken is in cognitieve prestaties.

Cognitieve prestaties werden 31 jaar gemeten

Gedurende een periode van 31 jaar werden de cognitieve prestaties van meer dan tweeduizend deelnemers gemeten. In deze periode is er op vier momenten gekeken naar de cognitieve prestaties, met tussenpozen van drie tot negen jaar. De deelnemers aan het onderzoek waren bij aanvang van het onderzoek drie tot achttien jaar oud en aan het eind 34 tot 49 jaar oud.

Geheugen wordt minder

Naast verminderde cognitieve prestaties gaat het visueel geheugen en het episodisch geheugen er ook op achteruit. Het episodisch geheugen is het geheugen voor persoonlijke gebeurtenissen.

Bron: Nu.nl