Tbs-klinieken moeten meer werk maken van de bestrijding van drugs en vooral inzicht krijgen in de problematiek. Het management van de klinieken heeft 'geen concreet beeld' van de drugsproblematiek in de eigen inrichting. De inspectie Veiligheid en Justitie concludeert dat in een dinsdag gepubliceerd rapport over smokkelwaar.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff dringt er in een reactie op aan dat de aanbevelingen door alle klinieken 'daadkrachtig' worden opgepakt. Hij wil dat ze 'zo snel mogelijk' maatregelen nemen.

Onvolledige uitslagen van urinecontroles

Volgens de inspectie wordt niet genoeg gebruik gemaakt van de informatie die de klinieken kunnen krijgen uit de uitslagen van urinecontroles. De gegevens zijn vaak onvolledig. Ook weten meerdere klinieken niet wat inspecties van kamers opleveren. Het aantal kamercontroles ligt bovendien soms 'aanzienlijk lager' dan gepland. Volgens de inspectie wordt in 'toenemende mate ervaren' dat drugsgebruik voor overlast zorgt.

Verbeterde bestrijding van smokkelwaar

De inspectie heeft ook vastgesteld dat de klinieken de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in bestrijding van smokkelwaar. Voorheen was het voor tbs'ers soms mogelijk om ongecontroleerd naar binnen te gaan, via een andere route dan de hoofdingang. Twee jaar geleden kon dat nog bij vier van de zeven instellingen, maar dat is inmiddels verholpen. De inspectie concludeerde in 2015 dat invoer van drugs waarschijnlijk vooral loopt via tbs'ers die terugkeren van verlof of bezoek aan relaties.

Inmiddels is in alle klinieken ook toegangscontrole ingevoerd van personeel. Wel zijn de verschillen groot. Eén instelling controleert al het personeel, terwijl een ander maar een op de vijftig medewerkers controleert.

Problemen met toegangscontroles

Ook zijn er nog wel wat problemen met toegangscontroles. Zo krijgen bezoekers die niet rechtstreeks toegang hebben tot de patiënten in twee klinieken geen controle met metaaldetectieapparatuur, terwijl er dagelijks steekproeven zouden moeten zijn met die apparatuur.

Bron: ANP