De algemene gezondheid van mensen en dieren in Europa is mogelijk in gevaar door superbacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica. Veiligheidsexperts waarschuwen woensdag dat het gaat om superbacteriën die bij zowel mensen, dieren als voedsel voor kunnen komen.

Jaarlijks overlijden ongeveer 25.000 mensen door de superbacteriën. Dit blijkt uit een rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) over antimicrobiële resistentie van bacteriën. Volgens Medicinfo zijn antimicrobiële bacteriën geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van infecties die veroorzaakt zijn door micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels. Volgens het rapport zou de Salmonella bacterie in Europa een extreem hoge antimicrobiële resistentie hebben.

Bacteriën willen overleven

Het rapport wijst erop dat verkeerd en overmatig antibioticagebruik ervoor zorgt dat resistentie tegen medicijnen toeneemt. De bacteriën gaan op zoek naar een manier hoe ze toch kunnen overleven en dus de medicijnen kunnen verslaan.

Voorzichtig

Er moet goed worden opgepast bij het gebruik van antibiotica zegt wetenschapper Mike Catchpole van de EFSA tegen Reuters. ‘Het is ontzettend belangrijk dat het gebruik van antibiotica bij mensen en dieren op een voorzichtige manier gebeurt. We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat antibiotica blijven werken.’

Verzet bieden

Onderzoeker Vytenis Andriukaitis benoemt het gevaar voor onze gezondheid. ‘Antimicrobiële resistentie is een serieuze bedreiging voor de gezondheid van mensen en dieren.’ De onderzoeker is vastberaden om verzet te bieden tegen de superbacteriën. ‘We hebben ons aanzienlijk ingespannen om de toename hiervan te stoppen, maar het is niet voldoende geweest. We moeten sneller en sterker zijn en ingrijpen op verschillende gebieden.’

Verschillen in Europa

Volgens Marta Hugas, die werkzaam is bij EFSA, zijn er duidelijke verschillen in resistentie in Europa. In het noorden en westen van Europa zou de resistentie over het algemeen lager zijn dan in het zuiden en oosten. Hugas vermoedt dat dit door verschillen in medicijngebruik komt. Hugas: ‘In landen waar actie is ondernomen om het gebruik van antimicrobiële medicijnen bij dieren te verminderen of te vervangen, zie je veel lagere levels van antimicrobiële resistentie.’

Bron: Nu.nl/Medicinfo