Meer zorgaanbieders overwegen een behandelstop voor psychiatrische patiënten van bepaalde verzekeraars. Met name verzekerden bij het Zilveren Kruis zouden benadeeld worden, blijkt uit berichtgeving van de NOS.

In Zeeland kondige zorgaanbieder Emergis eind vorige maand een behandelstop aan voor de zorg aan Zilveren Kruis-verzekerden. Dat gaat ongeveer 500 patiënten treffen.Navraag van de NOS wijst uit dat in verschillende regio’s overwegen ggz-instellingen met het aanbieden van zorg aan verzekerden van Zilveren Kruis of CZ.

Vergoedingen

De instellingen die overwegen de zorg voor patiënten van een bepaalde verzekeraar te stoppen, zeggen dat ze dit moeten doen uit financiële overwegingen. Deze aanbieders zeggen de afgelopen jaren geleverde zorg niet altijd betaald te hebben gekregen. Die miljoenen euro’s konden opgevangen worden, maar de ‘rek is er nu uit’.

Zorgorganisaties mogen verzekerden van een bepaalde verzekeraar weigeren. De zorgplicht ligt volgens de wet niet bij de aanbieder, maar bij de zorgverzekeraar. In Zeeland wordt het lastig een alternatief op korte afstand te vinden; Emergis is vrijwel de enige aanbieder in de regio.

Risico

De vergoeding voor patiënten met psychische problemen is aanleiding voor deze strijd. Verzekeraars geven vooraf een vergoeding aan instellingen, maar psychiatrische patenten hebben vaak meer zorg nodig dan vooraf gedacht. Het financiële risico ligt dan bij de zorgaanbieder. Hierdoor komen aanbieders vaak geld tekort en keren verzekeraars niet meer uit.

De Nederlandse Zorgautoriteit roept patiënten op zich bij hun verzekeraar te melden als ze tegen problemen aanlopen. De NZA gaat met de partijen in Zeeland om de tafel om erop toe te zien dat de zorgplicht wordt nageleefd.

Bron: NOS