Een groep artsen, bestuurders en hoogleraren heeft een manifest opgesteld waarin wordt gevraagd om eerlijkheid in de zorg. Politieke partijen zouden volgens hen tijdens de verkiezingscampagnes eerlijker moeten zijn over de problemen die spelen in de zorg.

In het manifest wordt onder andere aangekaart dat echte problemen tijdens verkiezingscampagnes niet aan bod komen. Er wordt te veel geruzied over onderwerpen als het eigen risico of de wijziging van de euthanasiewetgeving. Partijen zouden dit doen om kiezers te trekken.

Wantrouwen

In plaats van focus op ‘populaire onderwerpen’, vraagt het manifest onder meer aandacht voor solidariteit in de zorg en wantrouwen tussen artsen en zorgverzekeraars. Ook vinden de initiatiefnemers dat politici moeten durven zeggen dat er voor bepaalde zorg geen publiek geld beschikbaar is.

Steun

Ziekenhuisbestuurder Marcel Levi, directeur van zorgverzekeraar DSW Chris Oomen en zorgondernemer Loek Winter zijn enkele namen van mensen die de oproep steunen. Ze hopen dat de discussie over zorg een andere wending krijgt en eisen eerlijkheid over keuzes die de politieke partijen willen maken.

Oomen: ‘Welke grenzen stellen wij aan de behandeling van ernstig zieken en ouderen? Hoeveel publiek geld willen we daarvoor betalen? Dat zijn de echt grote vragen waarover nauwelijks gedebatteerd wordt.’

Realisme

De initiatiefnemers van het manifest hopen dat hun oproep leidt tot meer realisme in de politiek.

Bron: NOS.nl/NRC