Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft plastisch chirurgen gevraagd twee borstimplantaten voorlopig niet te gebruiken. Maar wat betekent dat voor mensen die de implantaten al hebben? Radar besteedde op 8 april aandacht aan de borstimplantaten.

De oproep van Bruins volgt na een verbod op de borstprotheses door de Franse autoriteit ANSM. Het gaat om de macrogetextureerde en polyurethaan gecoate borstimplantaten, die vooral gebruikt worden voor borstreconstructies en minder vaak voor cosmetische ingrepen.

Het risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker door siliconen borstimplantaten is groter dan eerder gedacht. Het aantal Nederlandse vrouwen dat een vorm van kanker heeft gekregen door borstimplantaten is ruim 60 procent hoger dan eerder bekend was.

Lees ook: Risico lymfeklierkanker door borstimplantaat groter dan gedacht

Lees meer bij Radar en kijk de uitzending terug over dit onderwerp

Geen recall

Omdat er geen sprake is van een zogenoemde 'recall' (het officieel terugroepen van dit product) wordt een ingreep waarbij de borstimplantaten preventief worden verwijderd niet vergoed. Ongeruste vrouwen draaien dus zelf voor de kosten op.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bestudeert nu alle data en de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit en hoopt vóór het meireces in de Tweede Kamer de minister te kunnen informeren.

Lees ook: Voorlopige stop op gebruik bepaalde borstimplantaten

'De minister doet te weinig'

Anna Collignon, bestuursrechtadvocaat bij Stibbe, voerde voor Bureau Clara Wichmann een proefproces over de veiligheid van siliconen borstimplantaten. 'De minister doet te weinig voor vrouwen die inmiddels deze implantaten hebben en moeten leven met klachten en onzekerheden. De minister moet alle obstakels weghalen om vrouwen die ongerust zijn ze preventief te laten verwijderen zonder kosten', zegt Collignon.

Zorgverzekeraars: 'tot op heden geen medische noodzaak, dus geen vergoeding'

Radar vroeg Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een reactie. Vrouwen die zich zorgen maken, worden geadviseerd contact op te nemen met hun dokter. 'Die maakt een afweging tussen de risico's van het implantaat en de risico's van een eventuele preventieve operatie. Als er medische noodzakelijkheid is voor een preventieve operatie, dan valt dit onder verzekerde zorg en zullen zorgverzekeraars dit vergoeden. Tot op heden is er echter geen medische noodzaak afgegeven voor de verwijdering van dit type borstimplantaten.' ZN zegt verder dat als het RIVM na het onderzoek besluit dat er een medische noodzaak is om de implantaten te verwijderen, de operatie vergoed wordt.

Zorginstituut wacht onderzoek RIVM af

Radar heeft ook het Zorginstituut om een reactie gevraagd. Die laat het volgende weten: 'Afhankelijk van de uitkomsten van het RIVM-onderzoek zullen er verdere gepaste maatregelen worden getroffen. Dat betekent vermoedelijk dat dan ook duidelijk zal worden of er een (medische) noodzaak is dit type implantaten preventief, ten laste van de Zorgverzekeringswet, te laten verwijderen. Iets dergelijks kan straks (na de duiding van het RIVM) vermoedelijk overigens ook heel goed plaatsvinden zonder dat het Zorginstituut daar expliciet over adviseert: bijvoorbeeld omdat de NVPC in hun richtlijn de medische noodzaak voor explantatie opneemt, of omdat de minister dat besluit op basis van het onderzoek en de duiding van RIVM/IGJ.'

SVS Meldpunt Klachten Siliconen: Benieuwd naar onderzoek RIVM

Marga van Amersfoort, voorzitter van SVS Meldpunt Klachten Siliconen spreekt over een stap in de goede richting. 'Maar we zijn er nog lang niet. Ik ben benieuwd wat het RIVM-onderzoek gaat opleveren. Er is al Nederlands onderzoek geweest waaruit blijkt dat 82% van de vrouwen met ALCL macrogetextureerde implantaten had en er is in een door het RIVM georganiseerde bijeenkomt in november 2018 ook al geconstateerd dat ALCL en dit type implantaat met elkaar in verband wordt gebracht. Wat moet er nog onderzocht worden?'

Heb jij binnenkort een gesprek met je arts over een implantaat? Gebruik dan deze checklist om je voor te bereiden. 

Implant Files

Wereldwijd is onrust ontstaan over implantaten, na publicaties rondom de Implant Files. De Implant Files is een internationaal onderzoek naar implantaten, op initiatief van Radar en dagblad Trouw.

De controle op medische hulpmiddelen en implantaten is wereldwijd zo gebrekkig dat ernstige bijwerkingen lang onopgemerkt blijven en levens in gevaar komen.