De premie bij zorgverzekeraar DSW stijgt volgend jaar met 4,50 euro. Door deze stijging komt de premie van DSW uit op 112 euro per maand. De verzekeraar is net zoals voorgaande jaren als eerste om de verandering in premie door te geven. De stijging van 4,50 euro is veel lager dan de stijging van 10 euro per maand die door het kabinet in de miljoenennota was opgenomen.

Dat de premie stijgt, komt volgens DSW onder meer door hogere (loon-) kosten en overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet. Ook de verhoging van het lage BTW-tarief en het toenemende gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen speelt een rol.

Lager eigen risico

DSW blijft met een eigen risico van 375 euro per jaar een tientje onder het wettelijk vastgestelde bedrag. 'Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen', aldus de verzekeraar.

Bron: ANP