De levensverwachting van Nederlandse jongens en meisjes die tussen 2011 en 2016 zijn geboren, is met zes maanden gestegen tot 81 jaar en zes maanden. Dat is een minder harde stijging vergeleken met voorgaande periodes, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de rest van Europa is de groei van de levensverwachting afgevlakt. Gemiddeld worden mensen in landen van de Europese Unie 81 jaar, 10 maanden meer dan de voorgaande vijfjaarsperiode. Over de oorzaak daarvan laten de onderzoekers zich niet uit.

Verschillen levensverwachting mannen en vrouwen kleiner

In bijna alle EU-landen is vanaf 1990 de levensverwachting bij geboorte van mannen sneller gestegen dan die van vrouwen. Daarmee halen mannen een deel van hun achterstand in. 'De verschillen in levensstijl tussen mannen en vrouwen zijn kleiner geworden. Er is bijvoorbeeld minder verschil in het percentage rokers', aldus het statistiekbureau.

Bron: ANP