Het aantal aanmeldingen van pleeggezinnen groeit weer. Na een wervingscampagne met als slogan 'supergewone mensen gezocht' nam het aantal inschrijvingen vorig jaar met 7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, tot 2647 in totaal. Jeugdzorg Nederland noemt dat verheugend, zeker aangezien in 2016 nog sprake was van een dip in de aanmeldingen. Maar het aantal inschrijvingen blijft wel nog achter bij de doelstelling.

Jeugdzorg streeft ernaar om ieder jaar 3500 nieuwe pleeggezinnen in te schrijven. Dat zal meer inspanningen vergen, zegt bestuurslid Annet van Zon.

Honderden kinderen en jongeren wachten nog op plek in een pleeggezin. Eind vorig jaar was voor 177 kinderen nog helemaal geen bemiddeling gestart, blijkt uit de jaarcijfers. Voor ruim zeshonderd anderen was het proces wel opgestart, maar de plaatsing nog niet definitief.

Pleegzorg

Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe aanmeldingen nu iets hoger ligt dan het aantal pleegouders dat stopt. Verder hebben meer mensen belangstelling getoond voor pleegzorg: het aantal informatie-aanvragen steeg met een derde.

Het aantal kinderen dat een periode bij pleegouders woont, is vorig jaar met 3 procent toegenomen tot in totaal 23.206. De stijging komt vooral doordat meer kinderen korte tijd in pleeggezinnen werden opgevangen.

Bescherming pleegkinderen

De meerderheid van de kinderen die bij pleegouders wonen, is daar ondergebracht om hen te beschermen. Hun ouders staan ofwel onder toezicht, of ze zijn door de rechter uit het ouderlijk gezag gezet. In bijna een op de drie gevallen ligt het gezag wel bij de ouders en werken zij vrijwillig mee aan de plaatsing bij pleegouders. Deze variant komt steeds vaker voor.

Bron: ANP