De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) laat de teugels vieren bij de Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond. Die kwam vorig jaar onder verscherpt toezicht te staan, omdat de geleverde zorg niet aan de normen zou voldoen en er daarom risico op gezondheidsschade bij cliënten zou zijn. De situatie is verbeterd, stelde de inspectie nu vast.

KBWO bestaat uit drie huizen met een gemeenschappelijke tuin, waar demente ouderen wonen en zorg en begeleiding krijgen. Er is plek voor 24 mensen.

Medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking van de cliënten

De inspectie zag onlangs 'dat medewerkers en bestuurders hard gewerkt hebben en verbeteringen zijn gerealiseerd'. Onder meer op de terreinen medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking van de cliënten constateerde de IGZ geen tekortkomingen meer.

Er zijn nog een paar kleine aandachtspuntjes, maar de inspectie ziet 'genoeg motivatie en daadkracht' om dit goed en blijvend aan te pakken.

Bron: ANP