Medewerkers van de brandweer die door hun werk in psychische problemen komen, kunnen terecht bij een nieuw steunpunt. Maandagavond wordt het in Doorn officieel geopend door minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie.

'De nazorg voor onze mensen die vaak in heftige omstandigheden terechtkomen, gaat verder dan de deur van de brandweerkazerne', zegt Stephan Wevers. Hij is voorzitter van het samenwerkingsverband van brandweerkorpsen. 'We hebben nu een landelijke voorziening waar collega's terechtkunnen met psychosociale klachten.'

Vooral incidenten waarbij slachtoffers vallen of waarbij kinderen betrokken zijn, hebben volgens hem veel impact en vragen veel veerkracht van hulpverleners. Het steunpunt is afgelopen zomer al van start gegaan en er is diverse malen hulp geboden. De verwachting is dat tegen het einde van het jaar enkele tientallen mensen begeleid worden.

Het Steunpunt Brandweer biedt professionele ondersteuning, advies en hulp voor (voormalig) brandweerpersoneel en hun familieleden. Het is er ook voor leidinggevenden en anderen die zich zorgen maken over een collega.

Bron: ANP