Nederlandse gemeentes moeten iemand aanstellen die in situaties met verwarde personen een regierol op zich neemt. Het gaat dan vooral om complexe, lang slepende zaken. Dat adviseert het Schakelteam Verwarde Personen aan de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie.

Bij de omgang met verwarde personen zijn veel instanties betrokken, zoals zorgverleners, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Onder deze partijen kan onenigheid ontstaan, over wie bijvoorbeeld financieel verantwoordelijk is voor een verward persoon.

Regisseur in adviserende rol

Om te voorkomen dat dit soort problemen zorg in de weg staan, moeten er regisseurs worden aangesteld, die een duidelijk overzicht hebben van de problemen. Als de partijen er echt niet uitkomen kan zo'n regisseur naar bijvoorbeeld de burgemeester of wethouder stappen, en die adviseren de knoop door te hakken.

Verwarde persoon helpen heeft eerste prioriteit

Vragen over de bureaucratie rondom de zorgverlening of bijvoorbeeld de financiering ervan kunnen dan later worden afgehandeld, nadat de verwarde persoon is geholpen.

Bron: ANP